Fixar det mesta åt de flesta

Utför reparationer och service på lastbilar och maskiner. Legojobb, svets- och smidesarbeten såsom reparationer av containers och dylikt.

Läs vårt informationsblad


Devin har även en aktiv del i transportbranschen med främst körning av miljöfarligt gods.
Läs vårt informationsblad

Priser
Kostnd för uthyrning255kr/h
För reparationer400kr/h
För fält- eller legojobb ring och fråga

Mer information

Kontakta mig

E-post:

Referenser
Bengt: 070-6245397


Kontakt transport

E-post: